LIGHT REJECTING ULTRA NARROW FIXED FRAME

LIGHT REJECTING ULTRA NARROW FIXED FRAME

จอโปรเจคเตอร์ชนิดยึดผนังคงที่ เป็นจอชนิดพิเศษสามารถดูดแสงจากโปรเจคเตอร์ และสะท้อนแสงรบกวน ให้ภาพสีสวย สีอิ่ม เหมาะกับโปรเจคเตอร์ฉายใกล้ (Short Throw)

  • เนื้อจอเป็นชนิด HD Grey
  • มีคุณสมบัติพิเศษในการดูแสงจากโปรเจคเตอร์ ให้สีอิ่มกว่าจอโปรเจคเตอร์
  • ผลิตด้วยวัสดุที่แข็งแรง คงทน
  • มีสปริงช่วยขึงด้านหลัง ทำให้จอไม่มีรอยย่น
  • มีขนาด 100″ และ 120″
  • ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ ISO 9001:2008
MODEL
CATEGORY
DIAGONAL
FORMAT
Size W x H (cm)
(Exclude back Rim)
FABRIC
FFLR169-100
Fixed Frame
100″
16:9
221 x 125
Light Rejection Screen
FFLR169-120
Fixed Frame
120″
16:9
265 x 149
Light Rejection Screen